Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel bloga – tj. Michał Fordoński, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Michał Fordoński, e-mail: michalfordonski@gmail.com,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji dodawania komentarzy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów – obsługa komentarzy na witrynie,
 5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dopóki komentarz będzie widoczny na stronie.