W tym materiale znajdziesz informacje w jaki sposób zaadaptować Immo v2. Przedstawione zostanie kodowanie na podstawie liczników VDO oraz wyciąganie informacji z liczników Bosch.

PODANE ADRESY EEPROM MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W PRZYPADKU INNYCH LICZNIKÓW NIŻ DEDYKOWANE DO OPISYWANEGO AUTA.

Sprawdzenie obecnych kodów Immo i przepisanie ich do nowego licznika

Bosch

1J0-920-8X1, 1J0-920-8X2, 1J0-920-8X5

Numer Immo: VWZ6Z0 + 0x012 - 0x019
Kod pin Immo: 0x008 - 0x009, 0x00A - 0x00B, 0x00C - 0x00D

VDO

1JX-920-XX0, 1JX-920-XX1

Numer Immo: 0x0AC - 0x0B9, 0x0BC - 0x0C9, 0x0CC - 0x0D9, 
Kod pin Immo: 0x0BA - 0x0BB, 0x0CA - 0x0CB oraz 0x0DA - 0x0DB

1JX-920-XX5

Numer Immo: 0x090 - 0x09D, 0x09E - 0x0AB oraz 0x0AC - 0x0B9
Kod pin Immo: 0x0BA - 0x0BB, 0x0BC - 0x0BD oraz 0x0BE - 0x0BF
Kod Immo: 0x060 - 0x066, 0x068 - 0x06E oraz 0x070 - 0x076
VIN: 0x0C0 - 0x0D0 oraz 0x0D2 - 0x0E2 - mogą być X zamiast VIN

Sprawdzenie kluczyka

Weryfikacja powinna być wykonana na docelowym liczniku. W celu sprawdzenia transpondera w kluczyku – czy uda nam się go zakodować – należy:
1. Wejść w zakładkę 17. Instruments->Meas. Blocks 08
2. Przejść do bloku 022
3. Jeżeli wartość w 3-cim polu jest 1, to kluczyk możemy wprogramować. Jeżeli nie, to należy wymienić w nim transponder na inny CRYPTO 48 ID48 TP08

Adaptacja i kodowanie

Należy spisać ze starego licznika kodowanie i przebieg, aby wprowadzić te dane do nowego licznika. Zanim jednak wprowadzisz te dane do nowego licznika, to usuń z niego wszystkie błędy, a następnie uruchom ustawienia fabryczne:
Logowanie -> Twój pin nowego licznika poprzedzony 0 (jeżeli ustawiłeś pin taki jak w starym liczniku, to jego wprowadzasz).
W tym momencie możesz ustawić kodowanie takie jak miałeś na poprzednim liczniku. Nie zapomnij o ustawieniu IDENTYCZNEGO przebiegu.
Czas usunąć wszystkie kluczyki, które są w nowym liczniku.

Należy spisać ze starego licznika kodowanie i przebieg, aby wprowadzić te dane do nowego licznika. Zanim jednak wprowadzisz te dane do nowego licznika, to usuń z niego wszystkie błędy, a następnie uruchom ustawienia fabryczne:
Adaptacja -> kanał 000 -> Test -> Save
W tym momencie możesz ustawić kodowanie takie jak miałeś na poprzednim liczniku. Nie zapomnij o ustawieniu IDENTYCZNEGO przebiegu.
Czas usunąć wszystkie kluczyki, które są w nowym liczniku. 
Przejdź w adaptacji do kanału 21. Wprowadź wartość odpowiadającą ilości kluczyków, które będziesz programować. Kliknij test, a następnie save. Od tego momentu masz 30 sekund na wprowadzenie kluczyków. Pamiętaj, aby nie włożyć do stacyjki 2-gi raz tego samego kluczyka podczas programowania, gdyż przerwiesz proces adaptacji kluczyków. Prawidłowy proces wygląda następująco: po kliknięciu save kontrolka immo znika z licznika, a Ty wyjmujesz kluczyk. Wkładasz kolejny i czekasz aż kontrolka zniknie. Kolejne kluczyki dodajesz wyjmując poprzedni, wkładając kolejny, przekręcając i czekając aż kontrolka zgaśnie. Na koniec przetestuj kluczyki czy auto odpala i nie gaśnie.