W tym materiale znajdziesz informacje w jaki sposób zaadaptować Immo v3 w liczniku z numerem 1JX-920-XX6. Przedstawione zostanie kodowanie na podstawie liczników VDO oraz wyciąganie informacji z liczników Bosch.

PODANE ADRESY EEPROM MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W PRZYPADKU INNYCH LICZNIKÓW NIŻ DEDYKOWANE DO OPISYWANEGO AUTA.

1. Sprawdzenie obecnych kodów Immo i przepisanie ich do nowego licznika

1.1 Bosch

Numer Immo: 0x000 - 0x00D
Kod pin Immo: 0x00E - 0x00F
Kod Immo: 0x010 - 0x016
VIN: 0x0FA - 0x10A oraz 0x10B - 0x11B

1.2 VDO

Numer Immo: 0x0A2 - 0x0AF, 0x0B0 - 0x0BD oraz 0x0BE - 0x0CB
Kod pin Immo: 0x0CC - 0x0CD, 0x0CE - 0x0CF oraz 0x0D0 - 0x0D1
Kod Immo: 0x072 - 0x078, 0x07A - 0x080 oraz 0x082 - 0x088
VIN: 0x0D2 - 0x0E2 oraz 0x0E4 - 0x0F4

2. Sprawdzenie kluczyka

Weryfikacja powinna być wykonana na docelowym liczniku. W celu sprawdzenia transpondera w kluczyku – czy uda nam się go zakodować – należy:
1. Wejść w zakładkę 17. Instruments -> Meas. Blocks 08
2. Przejść do bloku 022
3. Jeżeli wartość w 3-cim polu jest 1, to kluczyk możemy wprogramować. Jeżeli nie, to należy wymienić w nim transponder na inny CRYPTO 48 ID48 TP08

3. Adaptacja i kodowanie

Należy spisać ze starego licznika kodowanie i przebieg, aby wprowadzić te dane do nowego licznika. Zanim jednak wprowadzisz te dane do nowego licznika, to usuń z niego wszystkie błędy, a następnie uruchom ustawienia fabryczne:
Logowanie -> Twój pin nowego licznika poprzedzony 0 (jeżeli ustawiłeś pin taki jak w starym liczniku, to jego wprowadzasz).
W tym momencie możesz ustawić kodowanie takie jak miałeś na poprzednim liczniku. Nie zapomnij o ustawieniu IDENTYCZNEGO przebiegu.
Czas usunąć wszystkie kluczyki, które są w nowym liczniku.

Należy spisać ze starego licznika kodowanie i przebieg, aby wprowadzić te dane do nowego licznika. Zanim jednak wprowadzisz te dane do nowego licznika, to usuń z niego wszystkie błędy, a następnie uruchom ustawienia fabryczne:
Adaptacja -> kanał 000 -> Test -> Save
W tym momencie możesz ustawić kodowanie takie jak miałeś na poprzednim liczniku. Nie zapomnij o ustawieniu IDENTYCZNEGO przebiegu.
Czas usunąć wszystkie kluczyki, które są w nowym liczniku.
Przejdź w adaptacji do kanału 21. Wprowadź wartość odpowiadającą ilości kluczyków, które będziesz programować. Kliknij test, a następnie save. Od tego momentu masz 30 sekund na wprowadzenie kluczyków. Pamiętaj, aby nie włożyć do stacyjki 2-gi raz tego samego kluczyka podczas programowania, gdyż przerwiesz proces adaptacji kluczyków. Prawidłowy proces wygląda następująco: po kliknięciu save kontrolka immo znika z licznika, a Ty wyjmujesz kluczyk. Wkładasz kolejny i czekasz aż kontrolka zniknie. Kolejne kluczyki dodajesz wyjmując poprzedni, wkładając kolejny, przekręcając i czekając aż kontrolka zgaśnie. Na koniec przetestuj kluczyki czy auto odpala i nie gaśnie.